ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΟΥΤΕΡ

Λύσεις για Επαγγελματίες & για Ιδιώτες

Με την Κρατική επιδότηση "Κινουμαι Ηλεκτρικά" έχετε επιπλέον:

-30%

Από τιμή αγοράς του σκούτερ προ ΦΠΑ


+ 500€

Για Πολύτεκνους


 

+ 400€

για Απόσυρση παλιού σκούτερ


+ 500€

Για ΑΜΕΑ